Personal - Top Blogs Philippines

This blog gained

Tagalog Love Quotes, Sad Tagalog Love Quotes, Tagalog Love Quotes for Broken Hearted, Pinoy Banats, Pinoy Pick-up Lines, Pinoy Jokes, The Blogger's Thoughts, Love Talk, Relatable Posts and more Quotes collection.

Maagang Pagbubuntis ng mga Kabataan sa Pilipinas


Sa aking araw-araw na paglalakwatsa. Lakwatsa talaga? Haha! Ay marami akong nakikitang buntis sa kung saan saan pero karamihan dito ay mga kabataan na sa tingin ko ay nasa 14-17 ang edad pa lamang. Anong pag-iisip mayroon ang mga kabataang ito at nabuntis sila ng ganong kaaga? Bakit nila hinayaang magkaganoon sila? Alam na ba nila ang magiging responsibilidad ng pagiging batang ina? Hindi sa minamaliit ko sila pero sa ganoong edad ay sobra akong naguguluhan. Naguguluhan sapagkat hindi ko lingid maisip na bakit may mga kabataang nabubuntis ng maaga.

Ang ilan sa mga dahilan ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan ay ang kakulangan ng kaalaman tungkol sa masamang dulot ng pakikipagtalik ng maaga. Rason din ng kakulangan ng gabay o nagkulang sa pagbibigay ng mga impormasyon tungkol dito ng sariling nilang pamilya. Maari ding Curiosity o gustong malaman o ma-experience ang mga bagay bagay na likas sa mga kabataan ang nagiging dahilan kaya nagagawa nila ang mga ito. O paghahanap ng kalinga at pagmamahal ng iba lalo na kung ito ay hindi nararamdaman ang pagmamahal ng kanilang kapamilya kaya naman kinailangan nilang hanapin ito sa ibang tao na nagtunda sa maagang pagbubuntis. Isa rin sa naiisip kong rason kung bakit maagang nabubuntis ang mga kabataan ay dahil sa technology. Bakit? Dahil sa kakayahan nito, dito natututunan ng mga kabataan ang ganong mga bagay. Lalo na sa cellphone at computer na dito napapanood nila ang mga malalaswa na siyang nag-uudyok na subukan ng mga kabataan ang ganong bagay. Dito nagiging agresibo ang mga kabataan dahil sa mga napapanood nila. Kailangan talaga ang kalinga ng isang pamilya lalo na sa mga kabataan.

Ikaw sa tingin mo, may iba pa bang rason kung bakit may mga kabataan ang nabubuntis ng maaga? Maari mong icomment ito sa taas.


11 September 2012
  1. aleixzasiouxsiemedina reblogged this from dlanyerzone
  2. a-notsointeresting-life reblogged this from dlanyerzone
  3. dlanyerzone posted this
 


© 2012 dlanyerzone All Rights Reserved
Some quotes posted here are not mine unless otherwise stated. All rights belong to the owners.